RODO


Dziękując, że korzystasz z naszych usług, zapewniamy jednocześnie, iż nie jest nam obojętne bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, które nam powierzasz. W trosce o Twój komfort pragniemy poinformować, że:

Administratorem Państwa danych osobowych udostępnionych naszej firmie jest
Andrzej Olsok, prowadzący przedsiębiorstwo pod firmą Transsystem Olsok Andrzej Olsok, posiadającej NIP 991-013-78-06, działającej w Boguszycach przy ul. 1 Maja 39, dalej „Administrator”.

Z Administratorem możecie Państwo skontaktować się listownie na wskazany adres przedsiębiorstwa, mailowo na adres poczty elektronicznej: admin@ts-olsok.pl, telefonicznie pod numerem +48 77 544 36 38.

Państwa dane osobowe gromadzimy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – c i f RODO. Przetwarzanie danych nie narusza Państwa słusznych interesów. Przetwarzanie danych następuje w zakresie niezbędnym do realizacji poniższych celów:

 • Prawidłowe wykonanie usługi na Państwa żądanie
 • wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych prawem,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i legalności działalności gospodarczej Administratora

Dodatkowo dla Państwa wygody przetwarzamy dane w następujących celach:

 • Przypominamy o zbliżającym się terminie przeglądu pojazdów
 • Informujemy o promocjach i nowościach na naszej OSKP

Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa ich udostępnienia może jednak ograniczyć zakres realizacji usługi lub uniemożliwić jej wykonanie, szczególnie jeżeli nie udostępniono danych wymaganych przepisami prawa.

Zebrane dane osobowe nie są w żaden sposób udostępniane bądź sprzedawane podmiotom trzecim, z wyłączeniem danych niezbędnych dla prawidłowej rejestracji i rozliczenia wykonanej usługi. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od celu, dla którego zostały zebrane oraz mających doń zastosowanie przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych macie Państwo następujące prawa:

 • dostępu do Państwa danych
 • żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
 • złożenia skargi do organu nadzorczego
 • żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Troszczymy się o Twój komfort, jakość usług i o powierzone nam dane, dlatego mamy nadzieję, że zostaniesz z Nami na dłużej.

Jeżeli chcesz odwołać zgodę, skorzystaj z formularza odwołanie zgody.
Jeżeli chcesz skorzystać z innych uprawnień RODO – skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy lub w inny dogodny sposób wskazany wyżej. 


Formularz odwołania zgody.

Oświadczam, że świadomy skutków odwołuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Jestem świadomy, że może to ograniczyć dostępność usługi.
Formularz kontaktowy
Kontakt z doradcą 77 544 36 38

Szukasz transportu lub samochodu?

Kontakt

Transsystem Olsok

Andrzej Olsok
ul. 1 Maja 39
46-061 Boguszyce

77 544 36 38
info@ts-olsok.pl

Przewozy osób

77 544 36 38
+48 602 554 168
przewozy@ts-olsok.pl

Okręgowa stacja kontroli pojazdów

oskp@ts-olsok.pl
77 44 04 008
77 44 04 566
ul. Żytnia 2B 45-238 Opole

KOD stacji OP/027